Aeroklub Náchod - letiště Vysokov

vás vítá na svých stránkách a ať se vám tu líbí ...

 

Podmínky pro volnější létání
Přinášíme vám oficiální text Ministerstva dopravy:
Ministerstvo dopravy – Odbor civilního letectví ve spolupráci s Úřadem pro civilní letectví, Leteckou amatérskou asociací České republiky a Aeroklubem České republiky připravilo v návaznosti na Ministerstvem zdravotnictví přijatého mimořádného patření, které bylo vzato na vědomí usnesením vlády České republiky ze dne 6. dubna 2020 č. 395, podmínky provozu sportovního a rekreačního létání (všeobecného letectví), včetně zajištění pilotního výcviku.
Ministerstvo dopravy – Odbor civilního letectví je potěšeno, že oblast sportovního a rekreačního létání může být jednou z prvních, na kterou se uplatňují volnější podmínky z omezeného pohybu osob, což jistě na straně jedné přispívá k důvěře ve všeobecné letectví, ale na straně druhé klade zvýšené nároky této důvěře dostát a dodržovat nastavená pravidla.
S přítomným krásným počasím přejeme všem letcům nádherné zážitky a prosíme – létejte zodpovědně a bezpečně!
 
Rozhodnutí OCL Ministerstva dopravy ze dne 7. 4. 2020 nadete zde.
 
Převzato z webových stránek LAAČR.

 

TOPlist